Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

SATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMAN MALLI

SUOMEN SATAMALIITTO ON VALMISTANUT KAUPPAMERENKULUN JA TEOLLISUUSSATAMIEN KÄYTTÖÖN TARKOITETUN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMAN MALLIN.

Malli muodostuu yleisohjeista ja lainsäädäntöosasta, lomakeosiosta sekä liitteistä, joissa on lisätietoa suunnitelman laatimiseen.

Latauslinkit ovat tulossa.

SATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMAN MALLI 2006

  • Liite1 alusjäteasetus 20.11.2006.doc
  • Liite2 jäteluettelo 20.11.2006.pdf
  • Liite3 Satamalomake 20.11.2006.doc
  • Liite4 Evira 20.11.2006.pdf
  • Liite5 Muuntokertoimet 21.11.2006.doc
  • Liite6 Jätesanasto 21.11.2006.doc
  • Liite7 alusjäteilmoitus 20.11.2006.xls
  • Liite8 palautelomake 20.11.2006.xls

Alusten edustajille ja aluksille tarkoitettujen ohjeiden sisältö on konkretisoitu laatimalla ohjeet Turun Sataman jätehuoltoon:

  • Turun Sataman jätehuolto-ohjeet 23.11.2006.doc
  • Turun Sataman lajitteluohjeet 23.11.2006.doc

Muista havainnollisuus, konkreettisuus ja tarvittavien kieliversioiden laatiminen!