Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

MERIKULJETUKSET 2006 KAAVIOINA

Merenkulkulaitos on valmistanut kaavioita vuoden 2006 merikuljetuksista sekä liikennemäärien kehittymisestä aikasarjoina. Esityksiä lainattaessa Merenkulkulaitos on mainittava lähteenä.

Latauslinkit ovat tulossa.

  • Meriliikenne_2006_MKL_suomi.ppt
  • Meriliikenne ympyräkaaviot_2006_MKL_suomi.ppt
  • Sjötransport_2006_MKL­_svenska.ppt
  • Maritime transport_2006_FMA_english.ppt