Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

Utrikestrafiken enl. skeppningsmetoder (import), 2005

Hamn Vätskor
Bulk Styckegods (ton) Summa (ton)
Vätskor (ton) Torr bulk (ton)
Björneborg * 312 032 1 797 699 177 941 2 287 672
Brahestad * 0 4 227 804 101 695 4 329 499
Fredrikshamn * 467 687 130 290 939 448 1 537 425
Hangö * 1 336 0 1 599 872 1 601 208
Helsingfors * 363 509 731 492 4 266 699 5 361 700
Inkoo Fortum * 88 893 286 331 0 375 224
Inkoo Shipping * 0 644 879 15 079 659 958
Jakobstad * 135 494 690 140 0 825 634
Joensuu 0 148 193 130 318 278 511
Kalajoki * 0 49 955 0 49 955
Karleby * 424 561 1 132 523 1 323 1 558 407
Kaskö * 43 111 479 450 67 932 590 493
Kemi * 272 626 809 625 43 210 1 125 461
Kotka * 372 449 1 674 902 1 360 974 3 408 325
Kristinestad * 0 6 164 0 6 164
Kuopio 0 12 633 3 882 16 515
Lovisa * 0 297 958 33 941 331 899
Nyslott 0 0 58 855 58 855
Nystad * 66 988 434 213 92 002 593 203
Nådendal * 2 532 660 998 135 1 109 911 4 640 706
Raumo * 116 708 1 391 526 333 381 1 841 615
Sastmola * 0 0 0 0
Sköldvik * 9 469 549 0 0 9 469 549
Torneå * 102 589 825 569 0 928 158
Uleåborg * 200 167 696 796 173 367 1 070 330
Varkaus 0 63 223 0 63 223
Vasa * 151 571 488 881 142 592 783 044
Villmanstrand 0 201 957 0 201 957
Åbo * 173 720 117 833 1 651 082 1 942 635
Listade totalt 15 295 650 18 338 171 12 303 504 45 937 325
Alla hamnar 15 295 650 18 338 171 12 303 504 45 937 325
Havshamnarna 15 295 650 17 912 165 12 110 449 45 318 264
= Havshamn
I statistiken visas bara Hamnförbundets medlemmars uppgifter