Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

Utrikestrafiken enl. skeppningsmetoder (export), 2005

Hamn Vätskor
Bulk Styckegods (ton) Summa (ton)
Vätskor (ton) Torr bulk (ton)
Björneborg * 108 675 284 325 979 735 1 372 735
Brahestad * 50 104 20 128 821 784 892 016
Fredrikshamn * 778 371 0 2 243 652 3 022 023
Hangö * 0 0 1 782 727 1 782 727
Helsingfors * 237 135 80 327 5 014 494 5 331 956
Inkoo Fortum * 0 0 0 0
Inkoo Shipping * 0 337 085 602 337 687
Jakobstad * 0 487 883 0 487 883
Joensuu 0 0 43 187 43 187
Kalajoki * 0 8 556 241 667 250 223
Karleby * 141 404 627 898 336 971 1 106 273
Kaskö * 0 66 828 668 988 735 816
Kemi * 0 0 1 167 161 1 167 161
Kotka * 712 119 173 880 4 132 577 5 018 576
Kristinestad * 0 48 878 0 48 878
Kuopio 0 28 286 222 28 508
Lovisa * 0 86 663 574 188 660 851
Nyslott 0 0 855 855
Nystad * 202 035 551 671 148 831 902 537
Nådendal * 230 784 112 257 984 870 1 327 911
Raumo * 82 341 3 622 268 358 957 4 063 566
Sastmola * 0 0 0 0
Sköldvik * 4 824 481 0 0 4 824 481
Torneå * 0 622 361 0 622 361
Uleåborg * 0 132 064 715 024 847 088
Varkaus 0 0 38 746 38 746
Vasa * 0 74 867 77 674 152 541
Villmanstrand 0 38 050 117 755 155 805
Åbo * 0 79 258 1 588 667 1 667 925
Listade totalt 7 367 449 7 483 533 22 039 334 36 890 316
Alla hamnar 7 367 449 7 483 533 22 039 334 36 890 316
Havshamnarna 7 367 449 7 417 197 21 838 569 36 623 215
= Havshamn
I statistiken visas bara Hamnförbundets medlemmars uppgifter