Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

Statistik

Årlig statistik

Statistik över hamnarnas trafik, ekonomiska nyckeltal och tekniska fakta publiceras varje vår.

Data för år 2005

Tidsserier

Hamnarnas årliga utveckling av total godstrafik och totalinkomst.