Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

VESILAKITYÖRYHMÄN MIETINTÖ

18.9.2006

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

VESILAKITYÖRYHMÄN MIETINTÖ

Suomen Satamaliitolla ei ole huomautettavaa vesilain uudistamista menettelytapa- ja tietyissä muissa kysymyksissä täydentävän vesilakityöryhmän esityksen johdosta.

Samassa yhteydessä Satamaliitto haluaa uudistaa vesilakitoimikunnan mietinnöstä 5.11.2004 antamassaan lausunnossaan esiin tuomansa ongelmat satamien kannalta. Vesilain mukainen lupaprosessi on raskas sovellettavaksi yksittäisen laiturin rakentamiseen. Siksi Satamaliitto toistaa esityksensä, että yksittäisen laiturin rakentamiseen, joka ei merkittävästi muuta vesiympäristöä, ei tarvitsisi vesilakitoimikunnan lakiluonnoksen

3 luvun mukaista lupaa, vaan siihen sovellettaisiin lakiluonnoksen 2 luvun 14 mukaista ilmoitusmenettelyä.