Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

VÄYLÄMAKSULAIN MUUTTAMINEN, TYÖRYHMÄN RAPORTTI 30.9.2004

15.10.2004

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

VÄYLÄMAKSULAIN MUUTTAMINEN, TYÖRYHMÄN RAPORTTI 30.9.2004

Pyydettynä lausuntona Suomen Satamaliitto esittää seuraavan. Jäämaksuluokkaepäselvyydet ovat olleet ongelmallisia, ja selvästi on ollut vaara, että vilpittömässä mielessä toimineet varustamot joutuvat maksamaan korotettuja väylämaksuja. Pitkään jatkunut epävarmuus jäämaksuluokista ja niiden perusteella maksettavista väylämaksuista on vaikuttanut haitallisesti Suomen maineeseen merenkulkumaana.

Työryhmän ehdotus asian ratkaisemiseksi on onnistunut. Suomen Satamaliitto kannattaa työryhmän ehdotusta ja esittää, että lakiehdotus saatettaisiin nopeasti eduskunnan käsiteltäväksi ja lainmuutos voimaan vielä vuoden 2004 aikana.