Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

TAVARALIIKENTEEN RATAPIHAVISIO JA –STRATEGIA 2025

2.3.2004

Tavaraliikenteen ratapihavisio- ja strategia on kuvaus vuoden 2025 ratapihatoimintojen ja kuljetusjärjestelmän tavoitetilasta. Siinä on nimetty kuljetusketjun toimivuuden näkökulmasta keskeiset tavaraliikenneratapihat ja niiden kehittämistarpeet. Tavarakuljetusten tarvitseman rautatieinfrastruktuurin muodostavat solmuratapihat, merkittävimpien tuotantolaitosten, satamien ja radanylityspaikkojen pääteratapihat sekä niitä yhdistävät rahtikäytävät. Järjestelytyö on keskittynyt kahdelle pääsolmuratapihalle, joita tukee noin kymmenen perussolmuratapihan verkosto.

Strategiassa on tiivistetysti esitetty toimet, joita tarvitaan vision toteuttamiseksi. Strategia löytyy Ratahallintokeskuksen kotisivuilta, osoitteesta http://www.rhk.fi/tutkimus/Rhk-a104.pdf

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

TAVARALIIKENTEEN RATAPIHAVISIO JA –STRATEGIA 2025

Vision keskeiset taustaoletukset ovat oikeita. On kuitenkin syytä muistaa, että yritykset muuttavat toimintatapojaan ja tavaravirtojen suunnissa voi tapahtua merkittäviä muutoksia, joita ei ole vielä näköpiirissä.

Pääteratapihoissa on jätetty pois kaksi satamaa, Kaskinen ja Loviisa. Nämä rataosat on Ratahallintokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2005 – 2008 merkitty lakkautusuhan alla oleviksi vuosina 2010 – 2015. Kun nämä satamat nyt ehdotetaan jätettäviksi pois pääteratapihojen luettelosta, ollaan pitkälti tilanteessa, jossa lakkautusuhan olemassaolo alkaa toteuttaa itse itseään.

Rataosat Seinäjoki-Kaskinen ja Lahti-Loviisa ovat välttämättömiä teollisuuden kuljetuksille ja niitä palveleville Kaskisten ja Loviisan satamille. Siksi myös niiden ratapihat tulee ottaa pääteratapihojen luetteloon.

Strategiassa esitetään, että pääteratapihojen ensisijainen kehittämisvastuu on niitä omistavilla ja hallinnoivilla tuotantolaitoksilla ja satamilla.

Satamilla ei ole rautatieliikenteen erikoisasiantuntemusta käytössään ja siksi on parempi, että myös pääteratapihojen kehittämisvastuu on Ratahallintokeskuksella, jolla on käytössään alan paras asiantuntemus. Pääteratapihojen kehittämisestä pitää sopia aina tapauskohtaisesti sataman ja

Ratahallintokeskuksen kesken. Jos kehittämisvastuu siirretään suoraviivaisesti satamille, on vaara, että ratapihojen kehittäminen ei seuraa rautatieliikenteen kehitystä ja rautatiekuljetukset jäävät huonompaan asemaan kuin maantiekuljetukset.