Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

RATAVERKON JATKOSÄHKÖISTYS

16.9.2005

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

RATAVERKON JATKOSÄHKÖISTYS

Pyydettynä lausuntona Suomen Satamaliitto esittää seuraavan:

Selvitys jatkosähköistyksestä on tehty riittävän perusteellisesti.

Satamien osalta jatkosähköistyksessä on tärkeä Hyvinkää-Hanko -radan sähköistys. Hangon satama on tärkeä vientisatama erityisesti metsäteollisuudelle.

M-real on päättänyt keskittää vientikuljetuksensa keskeisiltä osiltaan Hangon satamaan. Yhtiön tuotteita tulee jatkossa junalla paitsi Kirkniemen tehtailta myös yhtiön tehtailta muualta Suomesta Hangon satamaan. Tavarajunaliikenne Hankoon tulee siten kasvamaan enemmän, kuin mitä jatkosähköistysselvityksessä on arvioitu. Lisääntyvä liikenne tulee parantamaan Hyvinkää-Hanko -radan HK-suhdetta arvioidusta 0,8:sta.

Tämänhetkisten tietojen valossa Hyvinkää-Hanko -radan sähköistys

olisi todennäköisesti yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa.

Olisi paikallaan, että Ratahallintokeskus tarkentaisi Hyvinkää-Hanko -radan kannattavuuslaskelmat uusien liikennearvioiden mukaisiksi.