Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

PORTNETIN JURIDINEN ASEMA

24.9.2004

Satamaliiton hallitus päätti lähettää Merenkulkulaitokselle kirjeen, jossa ehdotetaan, että Merenkulkulaitos selvittäisi mahdollisuudet siirtää PortNet osaksi Merenkulkulaitosta ja sen palveluja. Samalla tulee selvittää PortNetin rahoitus. Merenkulkulaitoksen tulisi perustaa neuvottelukunta edustamaan eri intressitahoja sekä valvomaan ja kehittämään PotNet-järjestelmää.

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

PORTNETIN JURIDINEN ASEMA

PortNet-järjestelmä on tänä päivänä välttämätön sekä viranomaisille että satamille, varustamoille ja laivameklareille. PortNetin kehittäminen on ollut malliesimerkki viranomaisten ja yksityisen sektorin joustavasta yhteistyöstä.

PortNetin juridista asemaa on selvitetty viime vuosien aikana perusteellisesti. Viranomaiset katsoivat, ettei PortNetin organisoiminen yksityisoikeudelliseksi yhteisöksi, kuten osakeyhtiöksi tai osuuskunnaksi sovellu viranomaistoimintaan.

Tämän jälkeen on jäänyt jäljelle kaksi vaihtoehtoa:

1) jatkaminen nykyisellään tai

2) PortNetin tekeminen osaksi merenkulun hallintoa eli osaksi Merenkulkulaitosta.

PortNetin nykyinen organisaatiomuoto, joka on luonteeltaan lähinnä yhteinen projekti, on sopinut hyvin PortNetin kehittämisvaiheeseen.

Nyt PortNet on vakiinnuttanut asemansa keskeisenä merenkulun tietojärjestelmänä. Hieman epämääräinen PortNetin juridinen ja taloudellinen asema ei sovi vakiintuneeseen toimintaan ja ajan myötä tällaisen organisaatiomallin riskit kasvavat. ISPS-säännöstö on tuonut PortNetille lisää viranomaistehtäviä, koska ISPS-turvatasoilmoitukset annetaan PortNetin kautta.

Suomen Satamaliitto esittää, että Merenkulkulaitos selvittäisi pikaisesti mahdollisuudet PortNetin siirtämiseksi osaksi Merenkulkulaitosta ja sen palveluja merenkululle ja viranomaisille. Samalla tulisi selvittää, miten PortNetin rahoitus järjestetään. Satamat ovat käyttäneet huomattavasti varoja Portnetin kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Samalla PortNet on palvellut myös sellaisia merenkulku- ja viranomaistahoja, jotka eivät ole osallistuneet järjestelmän kustannuksiin.

PortNetin jatkuvaa kehittämistä varten ja toimivan yhteyden säilyttämi-seksi PortNetin eri osapuoliin, kuten satamiin, tulisi Merenkulkulaitok-sen yhteyteen perustaa PortNet-neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa tulisi olla ainakin Merenkulkulaitoksen, tullin, satamien, varustamoiden ja laivameklareiden edustus.

SUOMEN SATAMALIITTO

Martti Sinisalmi, Matti Aura