Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

ONNETTOMUUSTUTKINNAN SUOSITUKSET C 2/2002 M, MS CITY OF SUNDERLAND

16.10.2002

Man-saaren lipun alla purjehtiva Manx Car Carriers varustamon autonkuljetusalus ms CITY OF SUNDERLAND ajoi karille Hangon edustalla 1. tammikuuta 2002. Alueella oli voimistuva myrsky. Tuulen nopeus oli puuskissa karilleajon aikaan 23 m/s suunnasta 108o.

Alus otti luotsin lähellä satamaa ja hinaaja AJAX tuli avustamaan laituriin kiinnittymistä. Laituriin kiinnittyminen epäonnistui kovan tuulen vuoksi ja aluksen oli lähdettävä sillä sen potkuri oli vaarassa rikkoutua. Voimakkaan tuulen vuoksi ei päästy enää samaa väylää ulos vaan oli käännyttävä lounaaseen väylälle, jota päällikkö ei tuntenut. Hinaaja AJAX oli kiinni keulassa satamasta lähdettäessä. Hinaajaa ei saatu irrotettua heti, koska hinauskoukun laukaisumekanismi oli jäätynyt. Tilanne muodostui vaaralliseksi.

Sää oli muuttunut lumimyrskyksi. Aallokko aiheutti tutkaan aaltovälkettä eikä merimerkkejä ja heikkoja maaleja enää nähty. Noin viisi minuuttia hinaajan irrotuksen jälkeen saatiin ensimmäinen pohjakosketus. CITY OF SUNDERLAND sai useita pohjakosketuksia ja pysähtyi Västra Tistron saaren rantaan klo 20.29.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostus C 2/2002 M kuvaa ja analysoi onnettomuuteen johtaneen tilanteen ja esittää sen johdosta suosituksia sekä varustamoille että satamille.

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

ONNETTOMUUSTUTKINNAN SUOSITUKSET C 2/2002 M, MS CITY OF SUNDERLAND

Pyydettynä lausuntonaan Suomen Satamaliitto haluaa esittää seuraavan. Tutkintaselostuksessa onnettomuustutkinta suosittelee, että:

1. Varustamot ottavat turvallisuusjohtamisjärjestelmissään huomioon aluksen tuulirajojen määrittelyn.

Tämän suosituksen osalta Satamaliitolla ei ole huomautettavaa. Aluksen päälliköllä on aina viime käden vastuu aluksen tuuliominaisuuksien huomioon ottamisesta.

2. Satamalaitokset teettävät satama-alueestaan maastomallin ja määrittelevät sille korjauskertoimet tuulitunnelissa.

Jotkut satamat ovat tehneet satama-alueesta maastomallin ja määritelleet sille korjauskertoimet tuulitunnelissa. Tällaisen mallin ja siihen liittyvien tuulitunnelikokeiden tekeminen on sangen kallista. On erittäin kyseenalaista, osaisivatko satamassa käyvät alukset todella käyttää hyväksi näitä korjauskertoimia. Niiden hyväksikäyttö edellyttää aluksen tuuliominaisuuksien tuntemista, jota tietoa ei ole luotsilla. Siten pelkästään sataman olosuhteiden perusteella tehdyt tuulitunneliin perustuvat korjauskertoimet eivät ole yksinään käyttökelpoisia.

Kuten selostuksesta ilmenee, aluksen päällikkö ja luotsi eivät keskustelleet tuulirajoista.

Suomen Satamaliitto ei kannata yleisiä määräyksiä satama-alueen maastomallin mukaan tuulitunnelikokeissa tehdyistä korjauskertoimista. Satamat voivat halutessaan kehittää myös tältäkin osin toimintaansa silloin, kun katsovat sen hyödylliseksi.