Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

MERI- JA SISÄVESIVÄYLIEN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 – 2016

2.3.2007

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

MERI- JA SISÄVESIVÄYLIEN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 – 2016

Satamaliiton lausunto Merenkulkulaitokselle:

Merenkulkulaitoksen ja liikenne- ja viestintäministeriön aikaisemmat Meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelmat ovat toteutuneet kohtuullisen hyvin. Ohjelmatyöskentely tuo tarvittavaa pitkäjänteisyyttä meri- ja sisävesiväylien kehittämiseen. Meriliikenne tulee kasvamaan edelleen. Tuoreessa Merenkulkulaitoksen merituonnin- ja viennin skenaariossa meriliikenteen ennustetaan kasvavan 1,6 % vuodessa. Meriliikenteen kasvusta johtuu, että ei riitä, että väylät pidetään nykyisessä kunnossa, vaan väyliä on myös pystyttävä parantamaan.

Laivat tulevat kasvamaan jatkuvasti, koska laivan koon kasvattaminen on tehokkain keino parantaa laivan kannattavuutta. Valtamerien konttialukset ovat kasvaneet vauhdilla. Vaikka Itämerellä ei tulla koskaan näkemään suuria valtamerikonttialuksia, on selvää, että myös Itämeren kontti- ja roro-kalusto tulee kasvamaan ja vaatimaan nykyistä suuremman syväyksen. Ohjelma ei ota tätä kehitystä riittävästi huomioon, vaan H/K-laskelmat perustuvat paljolti nykyiseen laivakalustoon.

Tärkein kysymys on huolehtiminen siitä, että nykyisten meri- ja sisävesiväylien kunto pidetään yllä. Tässä ei ole täysin onnistuttu, josta on todisteena Oulun väylä madaltaminen. On oikein, että ensimmäiseksi hankkeeksi on otettu väylien palvelutaso ja turvallisuus -teemapaketti.

Ohjelma lähtee siitä kannattavasta lähtökohdasta, että noin yksi väylähanke/vuosi pystyttäisiin käynnistämään. Sen sijaan Merenkulkulaitoksen ja liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmissa 2007 – 2011 ei ole peruslaskelmissa varauduttu uusien väylähankkeiden käynnistämiseen. Olisi erittäin valitettavaa, jos uusia meri- ja sisävesiväylähankkeita ei pystyttäisi käynnistämään seuraavalla eduskuntakaudella. Väylähankkeiden aloitus viivästyy usein rahoituspäätöksen saamisen jälkeen erilaisten lupamenettelyjen viivästymisen takia.

Vaikka tällä hetkellä on käynnissä meriväylähankkeita, jotka jatkuvat vielä muutaman vuoden, merkitsisi uusien väyläpäätösten pois jääminen väistämättä taukoa meriväylähankkeissa. Tämä olisi erittäin haitallista.

Tavoitteena tulee olla, että myös tulevalla eduskuntakaudella tulisi käynnistää noin yksi meri- ja sisävesiväylähanke vuodessa. Mesi-ohjelma on rakennettu tälle pohjalle, mutta on vaara, että ohjelma ei toteudu edes Merenkulkulaitoksen eikä liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmissa.

Jos logistiikassa tapahtuu merkittäviä muutoksia, kuten esimerkiksi raakapuun tuonnissa tai uusien kaivoshankkeiden avautumista, niin näihin muutoksiin tulee olla kyky vastata myös väylähankkeissa.

Satamaliitto korostaa, että meriliikenteen kilpailukyvyn säilyttämiseksi on myös meri- ja sisävesiväylien ylläpitämiseen ja kehittämiseen investoitava vuosittain. Tähän antaa hyvän mahdollisuuden se, että valtio kerää laivaliikenteeltä vuosittain enemmän väylämaksuja kuin mitä jäänmurtoon, liikenteen ohjaukseen, väylien ylläpitoon ja kehittämiseen käytetään.