Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

LUOTSAUSMAKSUSTA ANNETTAVA VALTIONEUVOSTON ASETUS

1.12.2006

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

LUOTSAUSMAKSUSTA ANNETTAVA VALTIONEUVOSTON ASETUS

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Satamaliitolta lausuntoa ehdotuksesta luotsausmaksusta annettavan asetuksen muuttamisesta. Lausuntonaan Suomen Satamaliitto esittää seuraavan:

Esitys merkitsee rakenteellista muutosta luotsausmaksuihin siten, että pienten alusten pitkien luotsausmatkojen luotsausmaksuja alennettaisiin ja isojen alusten lyhyiden matkojen luotsausmaksuja korotettaisiin. Koska keskimääräinen aluskoko kasvaa, merkitsee esitys ilmeisesti kuitenkin sitä, että luotsausmaksujen kertymä aluskoon kasvaessa kasvaa.

Esitykseen sisältyy lisäksi muutos Saaristomeren läpiajon luotsausmaksuun.

Esitys parantaa sellaisten satamien, joihin on pitkä luotsausmatka,

kuten Turku ja Naantali, kilpailuasemaa. Muiden satamien osalta luotsausmaksut kohoavat ja kilpailuasema heikkenee.

Suomen Satamaliitto kannattaa pienten alusten pitkien luotsausmatkojen sekä Saaristomeren läpiajon luotsausmaksujen alentamista, mikäli se on kustannusvastaavuuden perusteella mahdollista.

Satamaliitto vastustaa lyhyiden luotsausmatkojen hintojen nostamista. Hintojen nostaminen lisää entisestään suomalaisen teollisuuden logistiikkakustannuksia. Pitkän luotsausmaksumatkan päässä olevien satamien asema täytyy voida hoitaa nostamatta luotsausmaksuja muihin satamiin.

Satamaliiton mielestä on oikein, että Saimaan luotsaustaksoihin ei ole ministeriön esityksessä korotusta. Saimaan liikenne ei kestä lisäkustannuksia.