Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

LUONNOS SUOMEN JA VIRON VÄLISEKSI MERENKULKUSOPIMUKSEKSI

8.10.2002

Suomen ja Viron väliset neuvottelut kahdenvälisen merenkulkusopimuksen aikaansaamiseksi käynnistettiin uudelleen Helsingissä 21.5.2002. Aikaisempi merenkulkusopimus on vuodelta 1998.

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

LUONNOS SUOMEN JA VIRON VÄLISEKSI MERENKULKUSOPIMUKSEKSI

Liikenne- ja viestintäministeriön 17.9.2002 päivättyyn lausuntopyyntöön (1485/07/2002) viitaten Suomen Satamaliitto tuo kantanaan esiin seuraavaa:

Suomen Satamaliitto kannattaa Suomen ja Viron välisen merenkulkusopimuksen tekemistä, mutta siten että linjaluotsipätevyyden saamisen kielitaitovaatimukset ovat samantasoiset kummassakin maassa. Tällä asialla on myös jatkon kannalta merkitys Suomen tutkiessa englannin kielen hyväksymistä linjaluotsipätevyyden saamisessa.