Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MERENKULKULAITOSLAIKSI

9.1.2006

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MERENKULKULAITOSLAIKSI

Pyydettynä lausuntona luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laeiksi Merenkulkulaitoksesta annetun lain sekä öljynsuojarahastosta annetun lain muuttamisesta Suomen Satamaliitto esittää seuraavan:

Merenkulkulaitoksessa on toteutettu merkittävä organisaatiouudistus.

Varustamotoiminta ja luotsaustoiminta on siirretty liikelaitoksiksi.

Merenkulkulaitoksen henkilöstömäärä on vähentynyt 2 500 henkilöstä 800 henkilöön. Merenkulkupiireissä, joissa on aikaisemmin ollut 1400 henkilöä, on enää 170 henkilöä.

Näin uudistetussa ja tehostetussa Merenkulkulaitoksessa ei enää tarvita piiriorganisaatiota, vaan jako keskushallintoon ja aluehallintoon on vanhanaikainen.

Ehdotus piiriorganisaation lakkauttamiseksi yksinkertaistaa Merenkulkulaitoksen organisaatiota ja tekee siitä entistä tehokkaamman ja suoraviivaisemman.

Väyläkysymyksissä tarvitaan alueellista tuntemusta. Ehdotetut neljä väylänpidon alueyksikköä tuovat tarvittavan alueellisen tietämyksen Merenkulkulaitoksen organisaatioon. Päätökset väylänpidon rahoituksesta ja väylien parantamisesta tehdään jo tänään keskitetysti Merenkulkulaitoksessa.

Suomen Satamaliitto kannattaa ehdotusta Merenkulkulaitoksen piiriorganisaation lakkauttamisesta.