Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

LUONNOS ALUSTEN PAINOLASTIVESIEN JA SEDIMENTTIEN KÄSITTELYÄ JA VALVONTAA KOSKEVAKSI KANSAINVÄLISEKSI YKEISSOPIMUKSEKSI

16.1.2004

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomiteassa (MEPC) valmisteltiin kansainvälistä yleissopimusta alusten painolastivesien ja sedimenttien käsittelyn ja valvonnan sääntelemiseksi. Sopimus hyväksyttiin IMO:n diplomaattikonferenssissa helmikuussa 2004.

Lisätiedot: Biträdande direktör Kirsti Tarnanen-Sariola, (09) 771 2276

LUONNOS ALUSTEN PAINOLASTIVESIEN JA SEDIMENTTIEN KÄSITTELYÄ JA VALVONTAA KOSKEVAKSI KANSAINVÄLISEKSI YKEISSOPIMUKSEKSI

IMOn meriympäristön suojelukomiteassa valmisteltu kansainvälinen yleissopimus alusten painolastien ja sedimenttien käsittelyn ja valvonnan säätämisestä on tarpeellinen väline tulokaslajien kulkeutumisen vähentämiseksi merialueelta toiselle.

Yleissopimuksen 5 § velvoittaa sopimusosapuolia huolehtimaan, että alusten painolastivesitankkien puhdistusta ja korjauksia tekevissä satamissa ja terminaaleissa on riittävät vastaanottolaitteet tankkeihin kertyneiden sedimenttien vastaanottamiseksi.

Tankkien puhdistus ja korjaus ei ole satamakäyntiin kuuluva rutiinitoimenpide, joka olisi rinnastettavissa aluksen öljyisten tai kiinteiden jätteiden jättämiseen. Se on erityisistä syistä, esimerkiksi laitteiden vikaantumisesta johtuva tapahtuma, joka vaatii yleensä erillistä vierailua korjaustelakalle, joita on vain joidenkin satamien yhteydessä. Sedimenttien vastaanottamisen ja käsittelyn kustannukset eivät voi näin ollen kuulua ei-erityismaksua –järjestelmän piiriin, vaan ne tulee voida veloittaa aluksilta todellisten kustannusten mukaan, samoin kuin mahdollinen painolastivesien vastaanotto.