Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

KOHTI ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENNE 2030 VISIOTA – LIIKENTEEN RUNKOVERKON KÄRKIHANKKEET

2.1.2006

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

KOHTI ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENNE 2030 VISIOTA – LIIKENTEEN RUNKOVERKON KÄRKIHANKKEET

Pyydettynä kommenttina Suomen Satamaliitto esittää seuraavan:

Liikenteen kärkihankkeissa on keskitytty tie- ja rautatiehankkeisiin. Meriväylähankkeet on jätetty ehdotuksen ulkopuolelle.

Vaikka raportissa korostetaan satamien merkitystä, on vaara, että raportista saa kuvan, että vain tie- ja ratahankkeet ovat tärkeitä ja meriväylät ovat vähemmän tärkeitä.

Raporttiin tulisi ehdottomasti lisätä meriväylähankkeet. Infraministerityöryhmän ehdotukseen vuonna 2004 sisältyi vuosien 2008 – 2013 hankekoriiin Haminan väylä. Haminan väylä tulisi lisätä Etelä-Suomen liikenteen runkoverkon kärkihankkeisiin 2006 – 2010 ja Uuden-kaupungin väylä kärkihankkeisiin 2011 – 2014.