Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

HINAAJA PEGASOS, KAATUMINEN JA UPPOAMINEN HELSINGIN EDUSTALLA 13.11.2003

13.11.2006

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

HINAAJA PEGASOS, KAATUMINEN JA UPPOAMINEN HELSINGIN EDUSTALLA 13.11.2003

Pyydettynä lausuntona Suomen Satamaliitto esittää seuraavan:

Onnettomuustutkijat suosittavat, että:

”Suomen Satamaliitto ryhtyy toimiin, jotta satamille laaditaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa hinaajien käytölle määräykset ja ohjeet, jotka sisältävät käytettävien hinaajien lukumäärän, koon ja operointirajat. Lähtökohtana voivat olla eräillä satamilla jo käytössä olevat määräykset.”

Satamaliiton mallisatamajärjestyksen, jonka pohjalta useimmat satamien

satamajärjestykset on laadittu, mukaan tarvittaessa on käytettävä hinaaja-apua alusta laituriin kiinnitettäessä ja siitä irrotettaessa. Satamaviranomainen voi myös määrätä aluksen käyttämään hinaaja-apua.

Hinaajan käyttötarve on hyvin satamakohtainen asia, joka on riippuvainen sataman sijainnista ja olosuhteista sekä sinne tulevan liikenteen laadusta. On vaikea rakentaa yleisiä hinaajaohjeita, jotka olisivat yleispäteviä. Varustamoilla on jonkin verran myös aluskohtaisia käytäntöjä.

Öljysatamissa käytössä olevat hinaajamääräykset perustuvat öljykuljetusten erityisluonteeseen eikä niiden pohjalta voi tehdä sitä johtopäätöstä, että vastaavanlaiset hinaajamääräykset tarvittaisiin kaikissa satamissa.

Turvallisuuden lisääminen on tietenkin tärkeää, mutta paras tapa edetä on satamakohtainen lähestymistapa, jossa kukin satama ominaisuuksien ja

sinne tulevan liikenteen lähtökohdista arvioi, tarvitaanko pysyviä hinaajamääräyksiä vai riittävätkö satamajärjestyksen pohjalta tarvittaessa annettavat aluskäyntikohtaiset määräykset ja ohjeet sekä aluksen päällikön tapauskohtainen harkinta hinaajatarpeesta.