Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSEN KIRJE 10.11.2003 RISTEILYALUSTEN VÄYLÄMAKSUISTA

12.12.2003

Helsingin kaupunginhallitus esittää kirjeessään 10.11.2003, että Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyisi pikaisiin toimenpiteisiin risteilyalusten väylämaksun alentamiseksi niin, että risteilyalusten suurin väylämaksu olisi enintään 16 371 euroa. Maksujen alentaminen olisi tarpeellista risteilymatkailun tulevaisuuden turvaamiseksi.

Lisätiedot: Managing director Matti Aura, +358 9 771 2274

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSEN KIRJE 10.11.2003 RISTEILYALUSTEN VÄYLÄMAKSUISTA

Pyydettynä lausuntona Suomen Satamaliitto esittää seuraavan.

Väylämaksujärjestelmä on käytössä vain Ruotsissa ja Suomessa. Väylämaksujen tasoa nostettiin 1990-luvulla voimakkaasti. Merenkulkulaitoksen uudistamisen jälkeen väylämaksujen kustannusvastaavuus nousee 111 %:in. Väylämaksuissa on siten alennusvaraa ilman, että Merenkulkulaitoksen toiminnan rahoitus vaarantuu. Tätä väylämaksun alennus-varaa tulee voida käyttää väylämaksujärjestelmässä olevien selvien ongelmien oikaisemiseen. Väylämaksujärjestelmässä olevia epäkohtia voidaan korjata ilman, että se aiheuttaa paineita väylämaksujen korottamiseen.

Helsingin kaupunginhallituksen esittämä risteilyalusten korkea väylä-maksu on yksi järjestelmän epäkohdista. Korkea väylämaksu on jo pysäyttänyt risteilyalusten käyntimäärän kasvun ja on vaara, että risteilyalusten käynnit tulevat vähenemään Suomessa, ellei väylämaksuun saada muutosta. Väylämaksun alentamisvaraa tulisi voida käyttää tämän ongelman ratkaisemiseen.