Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

HALLITUKSEN ESITYS ALUSLIIKENNEPALVELULAIKSI

18.10.2004

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

HALLITUKSEN ESITYS ALUSLIIKENNEPALVELULAIKSI

Pyydettynä lausuntona Suomen Satamaliitto esittää hallituksen esityksestä alusliikennepalvelulaiksi seuraavan.

Lakiesitys on hyvin kirjoitettu. On hyvä, että lakiin on otettu selventävä säännös satamanpitäjän oikeudesta harjoittaa valvontaa ja ohjausta satama-alueella (4 § 3 mom.).

On hyvä, että 16 §:ssä todetaan, että alusliikennepalvelua voidaan yllä-pitää yhteistoimintasopimuksen nojalla mm. satamanpitäjien kanssa. Samoin on tärkeää, että 18 §:än on lisätty satamanpitäjät niihin tahoihin, joille VTS-viranomaisen on ilmoitettava alukseen liittyvistä seikoista.

Lakiesitys tulisi antaa ensi tilassa eduskunnalle, joka toivottavasti ehtii käsitellä sen vielä syysistuntokauden aikana.