Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENNE 2030 – ASUMINEN, YMPÄRISTÖ JA LIIKENNE

19.1.2005

Satamaliiton Etelä-Suomen maakuntien liittoumalle antama kannanotto Etelä-Suomen aluerakenne 2030 – asuminen, ympäristö ja liikenne työpaperista.

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENNE 2030 – ASUMINEN, YMPÄRISTÖ JA LIIKENNE

Työpaperi on hyvin kirjoitettu. Tällaisissa tulevaisuuteen suuntautuvissa selvityksissä on aina kyse vaikeasta tasapainoilusta tavoitteellisuuden ja realismin välillä. Tässä asiakirjassa on riittävästi tavoitteellisuutta.

Työpaperissa on aivan oikein korostettu logistiikkasektorin merkitystä. Logistiikkaklusteri on Etelä-Suomen maakuntien liittouman alueella yksi keskeisiä klustereita ja sille tulisi antaa riittävä merkitys.

Satamat ovat avainasemassa Etelä-Suomen kehityksessä. Kartoissa Inkoon satama on usein jäänyt pois. Inkoon sataman liikenne on yli 2 milj. tonnia/vuosi ja satama tulisi ottaa huomioon siinä kuin Loviisankin satama.

Tavaraliikenteen osalta todetaan, että osa maantieliikennettä ruuhkauttavasta ja ylikuormittavasta tavaraliikenteestä siirtyy sitä hyvin palvelevalle rautatieverkostolle. (s. 22)

Suomessa, toisin kuin vanhoissa EU-maissa, rautatieliikenne on pystynyt säilyttämään osuutensa kuljetussuoritteista. Odotus siitä, että rautatiet voisivat lisätä osuuttaan kuljetuksista, ei ole realistinen. Näin ei ole käynyt edes Keski-Euroopassa, jossa maanteiden ruuhkautuminen on toista kertaluokkaa kuin Suomessa.

Työpaperissa sanotaan, että lisääntynyt sähköinen kauppa vähentää jakelu- ja noutoliikenteen tarvetta. (s. 27) Siitä, missä määrin sähköinen kaupankäynti lisääntyy fyysisten esineiden kaupassa, on esitetty hyvin erilaisia arvioita. Mikään ei viittaa siihen, että sähköisessä kaupankäynnissä tavaran fyysisen kuljetuksen tarve vähenisi.

Työpaperissa kiinnitetään huomiota EU:n Itämeren moottoritie -hankkeeseen. (s. 30) Hanke on sinänsä merkittävä, mutta sen arvo on lähinnä symbolinen ja markkinoinnillinen. Hankkeeseen tiedossa olevat rahat ovat niin rajoitettuja, että niillä ei varsinaista moottoritietä rakennettaisi montakaan metriä.

SUOMEN SATAMALIITTO