Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

EHDOTUS LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUKSEKSI VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ JA EHDOTUS SEN LIITTEEN A OSIKSI 1-4 JA OSAKSI C

19.2.2002

Suomen Satamaliiton vastaus Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntöön: Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä ja ehdotus sen liitteen A osiksi 1-4 ja osaksi C.

Kevään 2002 aikana vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetussäännökset on tarkoitus muuttaa vastaamaan 1.7.2001 voimaan tullutta eurooppalaista vaarallisten aineiden tiekuljetussopimusta (ADR -sopimus) ja vastaavaa ADR -direktiivin (95/55/EY) mukauttamisesta annettua komission direktiiviä (2001/7/EY) sekä vastaavia RID -määräyksiä ja RID –direktiivin (96/49/EY) muuttamisesta annettua komission direktiiviä (2001/6/2001).

Uusi Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kumoaa liikenneministeriön päätöksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (660/1997). Liitteet A, B, ja C perustuvat pitkälti 1.7.2001 voimaan tulleeseen ADR –sopimukseen ja vastaavaan ADR -direktiiviin.

Lisätiedot: Biträdande direktör Kirsti Tarnanen-Sariola, (09) 771 2276

EHDOTUS LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUKSEKSI VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ JA EHDOTUS SEN LIITTEEN A OSIKSI 1-4 JA OSAKSI C

Pyydettynä lausuntona Suomen Satamaliitto ilmoittaa, ettei sillä ole huomautettavaa otsikossa mainitusta asetuksesta ja sen liitteistä.