Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

Finlands Hamnförbund

Finlands Hamnförbund är de finska hamnarnas intresseorganisation i Finland och utomlands.

Hamnförbundet

Finlands Hamnförbunds uppgifter och kontaktinformation.

Medlemshamnarna

Kontaktuppgifter till Finlands Hamnförbunds medlemmar.

Nyckeltal

Kontaktuppgifter till och strategiska mått för varje medlemshamn.


Statistik

Hamnförbundet publicerar både års- och månadsstatistik över information från medlemshamnarna och Sjöfartsverket.

1. Årsstatistik

Statistik över hamnarnas trafik, ekonomiska nyckeltal och tekniska fakta publiceras varje vår.

2. Månadsstatistik

Hamnarnas månatliga uppgifter med jämförelse.

3. Tidsserier

Hamnarnas årliga utveckling av total godstrafik och totalinkomst.