Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

Allmänt

Finlands Hamnförbund

De finska hamnarna har en betydande och viktig ställning inom den finska utrikeshandeln, av vilken ca 90% transporteras genom hamnarna. Finland kan jämföras med en ö, eftersom hamnarna är belägna längs den ca 1 000 kilometer långa kusten och fungerar såsom länkar till utlandet för varu- och passagerartrafiken. I vårt land finns det dessutom talrika sjöar. Fartygen kan också komma till våra inlandshamnar via Saima kanal. Nästan alla finska hamnar hålles öppna året om oberoende av hur hård isvintern är.

Finlands Hamnförbund grundades år 1923 och är en centralorganisation för allmänna kommunala och privata hamnar. Förbundet har 29 medlemmar.

Hamnförbundet fungerar såsom intressebevakare för hamnarna och är representerat i flere internationella och nationella organisationer för frågor gällande hamnpolitik och trafik.

Förbundet är därtill representerat i flere samfund, såsom:

 • IAPH:
  The International Association of Ports and Harbors
 • ESPO:
  The European Sea Ports Organisation
 • PIANC:
  International Navigation Association
 • ICHCA:
  International Cargo Handling Co-ordination Association
 • BPO:
  Baltic Ports Organization